Anonymous polls and surveys / Anonyme afstemninger og undersøgelser

You can now have 100% anonymous polls and surveys for your events! This might opens up to have your next event or meeting even more secure and digital?

It has long been possible to ask questions in Eventbuizz to ensure a good interaction and feedback with the participants. So, what is new? The poll and survey answers are not traceable back to the participant, you will only know if the participant has answered or not. The responses drawn from the Event Center are also 100% anonymous and can neither be been tracked by you as the organizer or the Eventbuizz’s developers.

This feature will be available on Friday 17th April 2020

We hope you can benefit of this new feature for anonymity and strengthen your events.


Du kan nu afholde 100% anonyme afstemninger og undersøgelser til dine events! Måske åbner det op for at gøre jeres næste Kongres, Årsmøde, Bestyrelsesmøde eller Generalforsamling endnu mere sikker og digital?

I Eventbuizz har det længe været muligt at stille spørgsmål til deltagerne og sikre en god interaktion samt feedback. Det nye består i, at besvarelserne ikke kan spores tilbage til deltageren, kun om den enkelte deltager har besvaret eller ej. De besvarelser der trækkes ud fra Event Centret er ligeledes 100% anonyme og kan hverken spores af dig som arrangør eller Eventbuizz’ udviklere.

Flere af jer har efterspurgt denne funktion og vi håber derfor at muligheden for anonymitet, kan bidrage til en endnu smartere eventafholdelse for jer.

Denne funktion vil være tilgængelig fredag den 17. april 2020