Nu kan du oprette vægtede afstemninger / Weighted voting

Så er der kommet en tilføjelse til afstemningsmodulet Dette imens mange af jer er i fuld gang med at planlægge jeres kommende generalforsamlinger virtuelt. Du kan i indstillinger deffinere hvor stor en vægt af det samlede antal stemmer, hver enkelte stemmedeltager skal have. Læs mere om hvordan de vægtede afstemninger sættes op, fordeles og vises her: […]

Read More >

Minimum and Maximum selections for polls & Survey questions

A small but significant addition to polls and survey! When you have a poll or survey question with multiple choices, you define the maximum selectable options and the minimum selectable options. En mindre men betydningsfuld tilføjelse til afstemninger og evalueringer! Når du opretter et spørgsmål med flere svarmuligheder, vælger du nu hvor mange valgmuligheder man minimum […]

Read More >

New Hub Administrator for sponsor and exhibitor profiles

This Hub gives the sponsor or exhibitor an opportunity to have a more targeted and exclusive company profile at your events. Company branding: The Hub administrator has various options to brand themselves with content, such as; Company details, logo, links, video links, marketing material, forms and competitions, leads etc. And you give full access to […]

Read More >

New Help Desk Module added to the App

Help Desk is a brand new app module, and it works very similar to Q&A module. The main difference is, that Help Desk is not connected to any program sessions. How it works? As organizer you create the Help Desk topics you’ve like. The attendee pick a topic from the Help Desk menu in the […]

Read More >

Happy New Year from Eventbuizz

Time to look back on a somewhat special year 2020. A year we will never forget, for better and worse. But also, a year that challenge us all and for Eventbuizz, we have adapted to a time of working from home and with hybrid and virtual events. That is why we have, among other things, […]

Read More >

Eventbuizz Service Update on 24. December 2020

On the 24.12.2020, Eventbuizz will be down for maintenance and updates. It will not be possible to access the back end, event apps or event registration sites. If your customers try to access these sites, following notification will be displayed: “Sorry for the inconvenience, we are performing some important maintenance the 24.12.2020 until 12:00 CET” […]

Read More >

Du kan nu logge på event appen med NemID

Så er der tilføjet endnu en mulighed for deltagere på appen, nemlig at logge ind med sit NemID. Som arrangør, har I flere log ind muligheder at vælge imellem. Disse bestemmer I fra Deltagernes indstillnger, hvorfra I har følgende valgmuligheder: Log på med NemID – OBS: Det kræver at deltagerne er tilmedlt med cpr-nummer! Log […]

Read More >

Great news! Import updates to Program, Exhibitors and Sponsors

You are probably already familiar with this import feature from import Attendee list. When you are importing your list, you are asked two options; What happens when I choose “Create new records”? New records, ex. program sessions in the CSV-file, are added to the total Program. And it is only the new records – if you […]

Read More >

Nyt! Kopier events i Plug N Play / New feature! Copy event in Plug N Play

For Plug N Play brugere, er det nu også muligt at kopiere events. Når der kopieres fra et eksisterende event kopiers ALT indhold med, altså også deltagerliste, logoer, program mv. Det vil derfor være fordelagtigt at benytte kopier-funktionen når netop indholdet skal genbruges i det nye. Dernæst kan indholdet i det nye event selvfølgelig frit tilpasses. Hvordan […]

Read More >