New cloning feature for events / Nu kan du klone hele events

It is now possible to clone an entire event directly from the Eventcenter. Eventbuizz has long had the option of copying events, but with the new cloning feature, you will have almost all data moved to your new event, with only the exception of uploaded documents. Do notice that attendees will only be moved over […]

Read More >

Ny navigation i Eventcentret / New Event Center navigation

Eventbuizz teamet er i fuld gang med forberedelserne til en ny og forbedret version af hjemmeside, tilmeldingsformular og app. Vi vil løbende opdatere om det nye der sker og vi håber du vil tage godt imod det. I første omgang ændrer vi på hovedmenuerne i Event Centret for at skabe bedre overblik og logik. Tilmeldingsside bliver delt op […]

Read More >

Sletning af data

Med indførslen af GDPR, er det vigtigt at huske at rydde op i den data, der genereres i jeres events. Vi har tilføjet en knowledge base-artikel om sletning af data, der hjælper lidt på vej. Den beskriver kort rækkefølgen det skal gøres i, da deltagere ikke kan slettes fra systemet, så længe de er tilknyttet […]

Read More >

Ny sortering af events

Nu er der kommet endnu bedre muligheder for at danne sig overblik over events i eventcenteret. Du kan nu søge på om dine events er skabt i Eventcenteret eller i Plug’n’Play. Den nye sortering er kun tilgængelig for brugere der har adgang til Plug’n’Play. Der er også tilføjet et Plug’n’Play-ikon i nederste højre hjørne, på […]

Read More >

Nye features i “Min Profil”

Så har Min Profil fået den helt store overhaling. Min profil er stedet hvor dine deltagere kan se deres personlige information og eventuelle tilvalg under registreringsprocessen. Nu er det muligt til og fravælge felter helt frit, samt at ændre rækkefølgen felterne optræder i. Sidst men ikke mindst, kan de enkelte felter gøres private, så kun […]

Read More >

Happy New Year from Eventbuizz

With 2021 behind us, it is time to have a look back at a year that will be hard to forget, for better or worse. The option of changing physical events to virtual and even hybrid events, at the press of a button, certainly opened up new and interesting options for Eventbuizz and our partners. […]

Read More >

Vores Interne booking-modul er klar til brug

Så er der kommet endnu en ønsket feature til Eventbuizz. Vi har længe haft mulighed for at kunne booke hotelværelser som en del af registreringsprocessen, men nu har vi fået lavet et internt bookingsystem, så du som arrangør, selv kan booke værelser til dine deltagere. Den nye feature kan eksempelvis bruges til kongresser, firmaarrangementer og […]

Read More >

Nu kan du oprette vægtede afstemninger / Weighted voting

Så er der kommet en tilføjelse til afstemningsmodulet Dette imens mange af jer er i fuld gang med at planlægge jeres kommende generalforsamlinger virtuelt. Du kan i indstillinger deffinere hvor stor en vægt af det samlede antal stemmer, hver enkelte stemmedeltager skal have. Læs mere om hvordan de vægtede afstemninger sættes op, fordeles og vises her: […]

Read More >

Minimum and Maximum selections for polls & Survey questions

A small but significant addition to polls and survey! When you have a poll or survey question with multiple choices, you define the maximum selectable options and the minimum selectable options. En mindre men betydningsfuld tilføjelse til afstemninger og evalueringer! Når du opretter et spørgsmål med flere svarmuligheder, vælger du nu hvor mange valgmuligheder man minimum […]

Read More >