Nu kan du oprette vægtede afstemninger / Weighted voting

Så er der kommet en tilføjelse til afstemningsmodulet

Dette imens mange af jer er i fuld gang med at planlægge jeres kommende generalforsamlinger virtuelt. Du kan i indstillinger deffinere hvor stor en vægt af det samlede antal stemmer, hver enkelte stemmedeltager skal have.

Læs mere om hvordan de vægtede afstemninger sættes op, fordeles og vises her: Om vægtet afstemning 

Har du spørgsmål til opsætningen eller generelt til dine events, så kontakt os på support@eventbuizz.com