Poll and survey ‘pop up’ alert / Notifikations pop up for afstemninger og evalueringer

This is a new feature that improves the polls and survey module
Denne nye funktion, forbedrer afstemnings- og evaluerings modulet

Nothing changed in the way polls and survey works, the only thing changed, is that the attendees is notified directly in the application. So what ever you are looking into in the app, or not looking into, this pop up alert will apear on the screen. And from that pop up message, you can go directly to the poll or survey to reply.

Afstemninger og evalueringer oprettes som sædvanligt, det nye består i, at deltagerne får en notifikations besked direkte i applikationen. Så hvor end du kigger hen i appen, vil denne pop-up besked vises på skærmen. Fra beskeden, kan du gå direkte til afstemningen eller evalueringen og besvare den. 

In this example, you choose “Answer” and then you instantly open up the election, from where you can vote.
I dette ekesempel vælger du “Answer/Svar”, og derefter kommer du direkte til afstemningen, hvorfra du kan stemme. 

          

 

For information, we have also optimized polls and surveys so they are displayed and hidden without delays in the web application.
Til information, har vi optimeret afstemninger og evalueringer således de vises og skjules uden forsinkelser i web applikationen.

To find out more about polls and surveys, take a look here: Polls / Surveys
For mere information om afstemninger og evalueringer, se med på Polls og Survey ovenover.