New cloning feature for events / Nu kan du klone hele events

It is now possible to clone an entire event directly from the Eventcenter. Eventbuizz has long had the option of copying events, but with the new cloning feature, you will have almost all data moved to your new event, with only the exception of uploaded documents. Do notice that attendees will only be moved over if they have an active attachments to the events, such as being in a group, or for example being an assigned speaker.

You can find the new cloning feature in the event overview. Just click the three dots, and choose “Clone event”.

Dansk:

Det er nu muligt at klone hele events direkte fra Eventcenteret. Vi har længe haft mulighed for at kopiere strukturen fra enkelte events, men med den nye kloningsfeature, kan du nu flytte al data, undtaget uploadede dokumenter, langt hurtigere. Vær dog opmærksom på at deltagere kun kopieres med til din nye event, hvis de er aktivt tilknyttet arrangementet. Eksempelvis som deltager i en gruppe, eller hvis de er tilknyttet et programpunkt som taler eller lignende.

Du kan finde den nye kloningsfeature på eventoversigten. Du klikker blot på de tre prikker og vælger “Klon event”.