Minimum and Maximum selections for polls & Survey questions

A small but significant addition to polls and survey! When you have a poll or survey question with multiple choices, you define the maximum selectable options and the minimum selectable options.

En mindre men betydningsfuld tilføjelse til afstemninger og evalueringer! Når du opretter et spørgsmål med flere svarmuligheder, vælger du nu hvor mange valgmuligheder man minimum og maksimum skal vælge ved afstemningen.

Example of creating a poll for ‘Election to Board’:
Eksempel på oprettelse af en afstemning for ‘Valg til bestyrelse’:

Example for responding to the poll in App:
Eksempel på besvarelse af afstemningen i App:

            Maximum exceeded                                            Minimum required
               

This new addition to multiple choices are already available. Don’t hesitate to contact Eventbuizz, if you have any questions or like to now more.

Denne nye tilføjelse til spørgsmål med flere svarmuligheder er allerede tilgængelig. Kontakt EVentbuizz hvis du har spørgsmå til dette eller vil vide mere.

Kind regards/Med venlig hilsen
Eventbuizz Team
support@eventbuizz.com