New attendee settings / Nye deltagerindstillinger

For attendee settings, you as the organizer decides which information should be visible for the attendee, for all attendees, which permissions are given and how everyone will login to the app.

These new attendee settings are divided into Sign in settings, Fields management, Permissions and Display settings.

SIGN IN SETTINGS – Adjust all sign in settings, including password settings, authentication codes, and logging in using Facebook or LinkedIn.

FIELDS MANAGEMENT
Fixed fields – These fields are locked and not movable. Adjust which will be visible for your attendees.

Sortable fields -These are all the information fields visible on your attendees’ profiles. Adjust which fields your attendees will be able to edit and which fields will only be visible in the attendees own profile.

Tabs on native app – On the native app there will be tabs on top of the attendees profile. Rearrange and hide/show tabs here.

PERMISSIONS – Adjust permissions given to your attendees. Should they be able to vote, should weighted voting be enabled and much more.

DISPLAY SETTINGS – Adjust the Attendees section of the app, including how the list is sorted, chat notifications and more.

………………………………………. IN DANISH ……………………………………….

Som arrangør bestemmes indstillinger for deltagere af jer. Herunder hvilke oplysninger der skal være synlige i appen om deltageren, for deltagerne, samt hvordan deltagerne kan logge på og hvilke tilladelser de skal have.

De nye deltagerindstillinger er derfor opdelt i Login indstillinger, Håndtering af deltagerinformation, Tilladelser og Visning.

LOGIN INDSTILLINGER – Bestem login indstillinger for deltagerne, herunder indstillinger for kodeord, verificeringskode og andet.

HÅNDTER DELTAGERINFORMATION
Låste felter – Disse felter er låste og kan ikke flyttes. Vælg hvilke der skal være synlige for deltagerne.

Sorterbare felter – Her er alle de informationsfelter, deltagere har mulighed for at se. Vælg hvilke felter der kan redigeres af deltagerne, samt hvilke felter der kun skal være synlige for deltageren selv.

Faneblade i native app – I native app er der faneblade i toppen af deltagerprofilen. Vælg rækkefølgen de vises i og vis eller skjule faneblade her.

TILLADELSER – Her kan du justere hvilke tilladelser du vil give deltagerne; stemmeret, vægtede afstemninger og meget mere.

VISNING – Juster deltagerlisten i appen, herunder sortering af deltagere, chatnotifikationer og andet.